Feeds:
Afiŝoj
Komentoj

Jam fariĝis tradicio, ke nia klubo kunvenas unuan fojon de la nova jaro ĉe Ljuba kaj Claude por festi la rusan novjaron laŭ la malnova kalendaro. Nun ni kolektiĝis ĉe ili sabate la 13-an de januaro. Kiel ĉiam, ankaŭ nun Ljuba pretigis belan tablon kun multaj bongustaj manĝaĵoj kaj Amelie kunportis germanan, kristnaskan kukon.
Ni havis vortludon kaj poste Aleksandra rakontis pri siaj travivaĵoj en JES en Pollando. Ankaŭ Andrej rakontis iom pri sia vojaĝo en la kristnaska ferio al Malajzio, Singapuro kaj Tajlando. Ni esperu, ke tiu agrabla tradicio daŭriĝos ankaŭ venontjare.

Advertisements

La 3-an de decembro nin vizitis Otto, Pilar kaj iliaj malnovaj hispanaj amikinoj Consuelo kaj Lucia. Ili planis partopreni ekskurson al la norda lumo, sed pro malfruiĝoj kaj nuba vetero tio bedaŭrinde ne realiĝis. Tamen ili povis viziti Polaria kune kun Amelie kaj poste partopreni nian klubkunvenon.
La postagmezo agrable kaj rapide pasis kun ili kaj ni multe babilis inter alie pri la agado por sendependa Katalonio, kaj pri muziknotado por blinduloj.

Sabate la 21-an de oktobro, Andrei invitis nin al sia hejmo por klubkunveno. Li prezentiĝis ankaŭ kiel tre lerta kuiristo, kaj ni ĉiuj tre ŝatis la supon, kiun li pretigis laŭ sia propra recepto. Kompreneble ankaŭ ne mankis bonega teo kaj diversaj dolĉaĵoj.
Dum la agrabla vespero Mario iom rakontis pri sia vojaĝo en Japanio kaj Andrei rakontis pri liaj planoj vojaĝi dum la vintraj ferioj. Ni parolis ankaŭ pri diversaj dietoj, pri kiuj Ljuba ĉiam havas interesajn konsilojn.

Dimanĉe, la 17-an de septembro Andrei gastigis germanan knabinon kiu vojaĝis en Norvegio pere de Pasporta Servo. Andrei invitis niajn membrojn al sia hejmo por renkonti ŝin. Bedaŭrinde multaj el ni estis okupitaj dum tiu vespero, sed tamen kelkaj venis kaj havis agrablan vesperon kaj babiladon kun ŝi.

Jen, ĉi tie sekvas la raporto de Amelie, kion ŝi verkis por nia membrogazeto, Norvega Esperantisto:
La 2an de septembro nia klubo en Tromsø partoprenis en la urba aranĝo «Frivillighet i sentrum» kun informbudo. Pli ol 60 grupoj kaj bonfaraj organizoj havis aktivecojn por infanoj, vendis manĝaĵojn por bona kaŭzo kaj informis pri sia agado. Multaj homoj venis kaj parolis kun ni, inter alie urbestrino Kristin Røymo (sur la foto). Ŝi multe demandis nin pri Esperanto kaj ŝi interesiĝis pri nia ŝlosilo kaj vortaro (kiojn ŝi poste ricevis). Ni ankaŭ donis al ŝi jakomarkon kun rozo kaj la esperanta vorto «rozo». Ŝi multe ŝatis ĝin, ĉar estas simbolo de ŝia partio. Ni volas klarigi, ke ni ne faris ĝin laŭ politikaj kialoj, sed por pligrandigi ŝancon ke ŝi uzu ĝin! Poste ĵurnalistino de nia loka gazeto «Nordlys» venis, fotis nin kaj parolis kun ni. Ni disdonis multajn jakomarkojn, informis ĝenerale pri la lingvo kaj pri lerneblecoj. Resume estis tre sukcesa sabato por nia klubo: Multaj homoj vidis nin, parolis kun ni kaj interesiĝis pri Esperanto.

Dimanĉe, la 27-an de aŭgusto ni havis agrablan kunvenon, kiam ĉiuj povis paroli pri siaj travivaĵoj dum la someraj ferioj. Andrei havis longan vojaĝon al ekologia vilaĝo en la Altaja Montaro de Rusio de kie li revenis kun multaj kompaktaj diskoj, enhavantaj rakontojn pri Budhao. Li eĉ renkontis la faman rusan esperantiston Jefim Zajdman en tiu regiono.
Amelie gastigis polan esperantiston dum la unuaj tagoj de aŭgusto en Tromsø. Bedaŭrinde tiam aliaj klubanoj ankoraŭ feriis, do ni ne povis havi kunvenon kun li. Nun ni rigardis diversajn broŝurojn kaj kelkajn ekzemplerojn de Pola Esperantisto, kiuj li lasis ĉi tie por ni.
Ljuba donis al ni utilajn konsilojn pri diversaj dietoj, kiuj tamen ne timigis nin gustumi diversajn kuketojn, kaj ĉokoladojn post la supo de Marianne.

Antaŭ ĉiuj vojaĝis ferii, ni havis nian lastan kunvenon la 18-an de junio. Tiu estis ankaŭ tago por la parlamentaj elektoj en Francio, kaj ni iom babilis pri la diversaj elektaj sistemoj de la landoj kiujn ni konas.
Post kelkaj tagoj Anna forveturos de Tromsø, kaj nun ĉiuj havis la okazon persone adiaŭi al ŝi. Kompreneble la kontakto inter ni pluvivos en la retsociaj medioj.