Feeds:
Afiŝoj
Komentoj

20160611_132648Sabate la 11-an de junio ni havis informbudon en la urbocentro, en la kadro de Internacia semajno. Bedaŭrinde la urbodomo nun ne multe reklamas pri tio, kaj nur kelkaj organizoj partoprenis tiun aranĝon. Tamen ni tiel povis prezenti Esperanton al interesiĝantoj, kiuj pasigis sian tempon en la centro de la urbo.
Post la deĵorado ĉe la informbudo ni iris al la nova loĝejo de Amelie, kie Claude havis prelegon pri la partopreno de rusaj soldatoj en la unua mondmilito en Francio. Tio estis ankaŭ la temo de lia majstra ekzameno, kaj do ne estis mirinde, ke ni ricevis interesajn kaj abundajn informojn pri tiu ĉi temo. Bedaŭrinde ni nur kvarope ĉeestis tiun kunvenon kaj povis ĝui, krom la prelego, ankaŭ bongustan tagmanĝon de Amelie.

17-a de majo

Longa tradicio rompiĝis ĉijare, ĉar nia klubo ne partoprenis la kutiman festan procesion en la urbocentro. Ni estus tro malmultaj (nur kvar membroj) por reprezenti tiel nian klubon. Bedaŭrinde neniu gasto vizitis nin, malgraŭ invito pri tio en nia membrogazeto.
Aliflanke la vetero ne estis tre festa, kaj nur malmultaj organizoj promenis en la vento, pluveto kaj malvarmo.
Ni tamen kolektiĝis hejme ĉe Marianne kaj Mario kaj festis la nacian tagon de Norvegio kun varma supo, kaj kun diversaj kukoj kaj aliaj bongustaĵoj. Ni esperu, ke venontjare nia ĉiujara tradicio daŭriĝos!

Vizito de Bård

La 4-an de aprilo 2016 vizitis nin nia eksklubano Bård Hekland. Laborante en Bergen pri internacia kunlaboro inter universitatoj, precipe kun la ekssovetaj landoj, li multe oficvojaĝas enlande kaj al foraj landoj. En Tromsø li tagmeze faris fakan prelegon, posttagmeze dediĉis du-tri horojn al ni, kaj vespere li forflugis al Trondhejmo. Hazarde, li ĵus revenis de dutaga restado en Tomsk, iama loĝurbo de Ljuba, Ati kaj Claude, kiuj nun povis aŭdi de tie novaĵojn. Bedaŭrinde, la tempo rapide flugis, sed ni esperas ke Bård revenos post ne tro longe, eble ankaŭ kun Kristine kaj la tri infanoj?

Jarkunveno

La 6-an de marto ni havis jarkunvenon. Ĉeestis ok membroj, kiuj aprobis kaj la jarraporton kaj la jarkalkulon, kaj reelektis la malnovan estraron. Ni diskutis ankaŭ pri planoj por la jaro, kaj decidis pli multe uzi nian paĝon en Facebook kaj havi inform-kampanjon pri kurso en la universitato aŭtune.
Kompreneble ne povis manki kukoj kaj aliaj bongustaĵoj kiujn ni manĝetis dum babilado kaj teumado.

Kunveno en februaro

Ilustraĵo de Miĥaelo ZichyLa 14-an de februaro ni kolektiĝis ĉe Marianne kaj Mario.
Mario prelegis pri grandioza, hungara teatraĵo de Imre Madách. “La tragedio de l`homo” estis finverkita en 1860 kaj la traduko al esperanto, farita de Kolomano Kalocsay, eldoniĝis en 1924.
Ĝi estas legebla en Esperanto kaj ankaŭ en pluraj aliaj lingvoj ĉi tie:
Hungara Elektronika Biblioteko
Krom tiu serioza temo, ni havis ankaŭ tempon por nur babiladi apud bongustaj manĝaĵoj.

Rusa Novjarfesto

La 15-an de januaro ni festis la Rusan Novjaron ĉe Ljuba kaj Claude. Tiu festo estas laŭ la Julia kalendaro, kiun ankoraŭ uzas la ortodoksa preĝejo kaj ankaŭ multaj festemaj rusoj. Ljuba pretigis al ni bonegajn rusajn patkukojn kaj aliajn bongustaĵojn, kaj Claude iom prelegis pri la diferenco de la Gregoria kaj Julia kalendaro.

La plej agrabla novaĵo estis tamen la vizito de Bodil, kiu estis aktiva membro de nia klubo antaŭ jaroj, sed nun loĝas denove en sia patrujo, Danio. Por renkonti ŝin venis al la festo ankaŭ aliaj membroj, kiuj lastatempe ne povis viziti kunvenojn. Ni ankaŭ tre ĝojis revidi Kjellaug, nian eterne junan avinon, kaj Renee, kiu estis iam eĉ prezidento de la klubo. Do, ni ne miras, ke tiu unua kunveno de la jaro fariĝis tre bonetosa kaj gaja kunveno.

La sesan de decembro ni havis nian lastan kunvenon antaŭ la Kristnaskaj ferioj en 2015. Kiel jam kutime, ni skribis kelkajn salutkartojn al niaj amikoj, al membroj de la klubo kaj al aliaj esperanto-kluboj, kiuj situas plej proksime al ni (Murmansk kaj Trondheim).
Apud du diversaj supoj de Marianne kaj bongustega pano de Amelie, ni iom planadis la programon de la venonta jaro. La unua kunveno certe okazos jam komence de januaro, kiam Bodil vizitos Tromsø. Ni ankaŭ ŝatus daŭrigi niajn temajn vesperojn, do estus tre bone, se ĉiuj havus proponon pri iu temo pri kiu oni ŝatus prelegi.
Ni deziras al ĉiuj legantojn agrablajn festotagojn kaj feliĉan novjaron!