Feeds:
Afiŝoj
Komentoj

17-a de majo

20170517_172039.jpgNi povis daŭrigi nian tradicion, partopreni la procesion de la urbaj organizoj dum la nacia festotago, la 17-an de majo. Naŭ membroj (aŭ amikoj) marŝis sub la kluba standardo.
Pasintjare la malbona vetero kaj manko de marŝemuloj malebligis al ni la partoprenon, sed ĉi-jare ni sukcesis kolektiĝi en sufiĉe granda nombro, kvankam la vetero denove estis iom griza kaj malbrila. Tamen, malgraŭ la pluveto kaj nuboj, multaj homoj estis en la urbocentro kaj la etoso estis bonega.
Post la procesio ni kunvenis en la hejmo de Marianne kaj Mario kaj daŭrigis la feston ĉe la tablo kun kukoj kaj teo.

Advertisements

Ĵaŭde, la 4-an de majo ni havis kunvenon ĉe Marianne kaj Mario. Anna, kiu estas lernanto el Francio kaj nun pasigas unu jaron en Tromsø, faris interesan prelegon pri la historio, kulturo kaj geografio de Bretonio. Ŝi ricevis ankaŭ multajn demandojn pri la nuntempa uzado kaj instruado de la bretona lingvo, kiun ja ŝi mem parolas.
Ni tre ĝojis revidi kaj Andrej kaj Renee kun kiuj daŭriĝis la babilado apud teo kaj vafloj. Ni ankaŭ faris planon pri partopreno en la procesio de la 17-a de majo ĉijare.

Jarkunveno

La 12-an de marto nia klubo havis jarkunvenon. 11 personoj partoprenis, el ili 8 membroj. Kaj la jarkalkulo kaj la jarraporto estis traktitaj kaj aprobitaj kaj la malnova estraro estis reelektita. Ni parolis ankaŭ pri planoj por la jaro, kaj ni ŝatus partopreni kiel kutime la procesion de la 17-a de majo, kaj havi informbudon en la centro dum Internasjonal uke kaj Frivillighetens dag. Ni planas ankaŭ daŭrigi la prelegojn en la klubkunvenoj.
Krom la jarkunveno ni ankaŭ spektis la parton kiam Linda Eide intervjuas Ulf Lunde pri Esperanto en la nacia televid kanalo NRK en la programo Eides språksjov.

Dimanĉe la 29-an de januaro ni kolektiĝis ĉe Claude kaj Ljuba. Ljuba, kiel jam tradicie, denove pretigis bongustan tagmanĝon kaj kompreneble ne mankis aliaj dolĉaĵoj, kuketoj, deserto. Ni ĉiuj tre ĝojis renkonti denove gaston, ĉi-foje el Nederlando. Hans jam la trian fojon vizitis Tromsø, kaj ĉiam en januaro dum la festivalo “Norda Lumo”. Ĝi estas la plej fama festivalo en Tromsø kun multe da diversaj koncertoj. Inter niaj membroj estas pluraj, kiuj ludas instrumenton, do la babilado ofte temis pri diversaj orkestroj, koncertoj kaj muzikverkoj.
Du tagojn poste ni denove renkontiĝis dum koncerto de la Junulara Simfonia Orkestro de Tromsø, kiam kvin klubanoj muzikis sur scenejo en la orkestro kaj ses klubanoj aŭskultis la muzikon en la publiko.

La 10-an de decembro kolektiĝis nia klubo lastfoje en tiu-ĉi jaro. Nun Amelie invitis nin al sia loĝejo kaj ni estis entute ok membroj kiuj povis ĝui ŝian gastigemon kaj ŝiajn bongustajn frititajn pomojn, kiuj estis plenigitaj kun diversaj dolĉaĵoj kaj spicoj, laŭ germana kristnaskfesta tradicio.
Ĉi-foje Geir Arne prelegis pri la keĉua lingvo, kaj ĉefe pri ĝia ĉanka dialekto. Tio kompreneble estis por ni ĉiuj tute nekonata teritorio. Li montris ankaŭ kelkajn kantojn en tiu lingvo kaj rakontis pri similecoj inter la ĉanka kaj Esperanto.
Laŭ la tradicio, ni skribis kelkajn kristnaskajn salutkartojn al niaj malnovaj membroj kaj al aliaj amikoj kaj ni diskutis pri diversaj planoj por la venonta jaro.

lu-2La 19-an de novembro NEL organizis seminarion per skajpo. El nia klubo sep membroj kolektiĝis por sekvi la prelegon de Lu Wunsch-Rolshoven, kiu el Berlino parolis pri tio, kiel informi pri Esperanto publike. Poste Otto Prytz parolis pri la historio kaj defio de la ekzamensistemo en Norvegio.
Bonŝance la tekniko bone funkciis, kaj ni povis pasigi tiun sabatan posttagmezon kaj agrable kaj utile. Post la seminario ni ankoraŭ restis ĉirkaŭ la tablo manĝante bongustaĵojn kaj babilante pri diversaj temoj.

Kunveno en oktobro

toki-ponaLa 23-an de oktobro ni havis kunvenon kun rekorde multe da partoprenantoj. Ni estis 13 kiuj kolektiĝis ĉirkaŭ la tablo, kaj ni tre ĝojis pro tio, ke Geir Arne denove fariĝis tiom sana, ke li povas veni al la kunvenoj.

Ni havis multe da programeroj: Mario prelegis iom pri Toki pona, Geir Arne rakontis vortludojn kaj Claude legis longan raport-leteron de pola esperantisto, kiu vizitis Norvegion. Bedaŭrinde neniu el la klubo havis la okazon renkonti lin, ĉar dum la somero multaj estis forvojaĝintaj, sed lia letero estis tamen tre interesa.

En nia klubo estas nuntempe multaj muzikantoj, do ne estas strange, ke ĉifoje ni havis etan koncerton kiel fermo de la kunveno.