Feeds:
Afiŝoj
Komentoj

lu-2La 19-an de novembro NEL organizis seminarion per skajpo. El nia klubo sep membroj kolektiĝis por sekvi la prelegon de Lu Wunsch-Rolshoven, kiu el Berlino parolis pri tio, kiel informi pri Esperanto publike. Poste Otto Prytz parolis pri la historio kaj defio de la ekzamensistemo en Norvegio.
Bonŝance la tekniko bone funkciis, kaj ni povis pasigi tiun sabatan posttagmezon kaj agrable kaj utile. Post la seminario ni ankoraŭ restis ĉirkaŭ la tablo manĝante bongustaĵojn kaj babilante pri diversaj temoj.

Advertisements

Kunveno en oktobro

toki-ponaLa 23-an de oktobro ni havis kunvenon kun rekorde multe da partoprenantoj. Ni estis 13 kiuj kolektiĝis ĉirkaŭ la tablo, kaj ni tre ĝojis pro tio, ke Geir Arne denove fariĝis tiom sana, ke li povas veni al la kunvenoj.

Ni havis multe da programeroj: Mario prelegis iom pri Toki pona, Geir Arne rakontis vortludojn kaj Claude legis longan raport-leteron de pola esperantisto, kiu vizitis Norvegion. Bedaŭrinde neniu el la klubo havis la okazon renkonti lin, ĉar dum la somero multaj estis forvojaĝintaj, sed lia letero estis tamen tre interesa.

En nia klubo estas nuntempe multaj muzikantoj, do ne estas strange, ke ĉifoje ni havis etan koncerton kiel fermo de la kunveno.

landstrykereLa 29-an de septembro nia klubo organizis komunan viziton al la urba teatro Hålogaland Teater kaj spektis tie teatraĵon Landstrykere, bazitan sur romano de la fama norvega verkisto Knut Hamsun. La vespero fariĝis tre sukcesa, ne nur pro la kvalito de la prezentado, sed ankaŭ pro tio, ke ni, kun niaj membroj kaj familianoj okupis ne malpli ol 12 seĝojn. Eble tio komuna vizito al la teatro povus fariĝi ia tradicio ĉiujara por nia klubo.

Dimanĉe, la 18-an de septembro ni havis nian unuan klubkunvenon dum la aŭtuno. Ni ne havis iun specialan temon, sed ĉiuj povis konatiĝi kun Anna, kiu estas interŝanĝ-lernanto el Francio, kaj pasigos tutan jaron en Tromsø. Ŝi parolas tre bone Esperante. Krom tio Claude parolis pri la franca eduka sistemo, kion la multaj ĉeestantoj interesiĝante aŭskultis.

Tago de volontuloj

frivillighetSabate, la 10-an de septembro nia klubo denove havis informbudon en la urbocentro. Ĉifoje oni aranĝis la tagon de volontuloj, Frivillighet i sentrum, kaj multaj organizoj prezentis sin kaj informis la publikon pri siaj aktivadoj en belega, sunbrila vetero.

20160611_132648Sabate la 11-an de junio ni havis informbudon en la urbocentro, en la kadro de Internacia semajno. Bedaŭrinde la urbodomo nun ne multe reklamas pri tio, kaj nur kelkaj organizoj partoprenis tiun aranĝon. Tamen ni tiel povis prezenti Esperanton al interesiĝantoj, kiuj pasigis sian tempon en la centro de la urbo.
Post la deĵorado ĉe la informbudo ni iris al la nova loĝejo de Amelie, kie Claude havis prelegon pri la partopreno de rusaj soldatoj en la unua mondmilito en Francio. Tio estis ankaŭ la temo de lia majstra ekzameno, kaj do ne estis mirinde, ke ni ricevis interesajn kaj abundajn informojn pri tiu ĉi temo. Bedaŭrinde ni nur kvarope ĉeestis tiun kunvenon kaj povis ĝui, krom la prelego, ankaŭ bongustan tagmanĝon de Amelie.

17-a de majo

Longa tradicio rompiĝis ĉijare, ĉar nia klubo ne partoprenis la kutiman festan procesion en la urbocentro. Ni estus tro malmultaj (nur kvar membroj) por reprezenti tiel nian klubon. Bedaŭrinde neniu gasto vizitis nin, malgraŭ invito pri tio en nia membrogazeto.
Aliflanke la vetero ne estis tre festa, kaj nur malmultaj organizoj promenis en la vento, pluveto kaj malvarmo.
Ni tamen kolektiĝis hejme ĉe Marianne kaj Mario kaj festis la nacian tagon de Norvegio kun varma supo, kaj kun diversaj kukoj kaj aliaj bongustaĵoj. Ni esperu, ke venontjare nia ĉiujara tradicio daŭriĝos!