Feeds:
Afiŝoj
Komentoj

Dimanĉe, la 18-an de septembro ni havis nian unuan klubkunvenon dum la aŭtuno. Ni ne havis iun specialan temon, sed ĉiuj povis konatiĝi kun Anna, kiu estas interŝanĝ-lernanto el Francio, kaj pasigos tutan jaron en Tromsø. Ŝi parolas tre bone Esperante. Krom tio Claude parolis pri la franca eduka sistemo, kion la multaj ĉeestantoj interesiĝante aŭskultis.

Tago de volontuloj

frivillighetSabate, la 10-an de septembro nia klubo denove havis informbudon en la urbocentro. Ĉifoje oni aranĝis la tagon de volontuloj, Frivillighet i sentrum, kaj multaj organizoj prezentis sin kaj informis la publikon pri siaj aktivadoj en belega, sunbrila vetero.

20160611_132648Sabate la 11-an de junio ni havis informbudon en la urbocentro, en la kadro de Internacia semajno. Bedaŭrinde la urbodomo nun ne multe reklamas pri tio, kaj nur kelkaj organizoj partoprenis tiun aranĝon. Tamen ni tiel povis prezenti Esperanton al interesiĝantoj, kiuj pasigis sian tempon en la centro de la urbo.
Post la deĵorado ĉe la informbudo ni iris al la nova loĝejo de Amelie, kie Claude havis prelegon pri la partopreno de rusaj soldatoj en la unua mondmilito en Francio. Tio estis ankaŭ la temo de lia majstra ekzameno, kaj do ne estis mirinde, ke ni ricevis interesajn kaj abundajn informojn pri tiu ĉi temo. Bedaŭrinde ni nur kvarope ĉeestis tiun kunvenon kaj povis ĝui, krom la prelego, ankaŭ bongustan tagmanĝon de Amelie.

17-a de majo

Longa tradicio rompiĝis ĉijare, ĉar nia klubo ne partoprenis la kutiman festan procesion en la urbocentro. Ni estus tro malmultaj (nur kvar membroj) por reprezenti tiel nian klubon. Bedaŭrinde neniu gasto vizitis nin, malgraŭ invito pri tio en nia membrogazeto.
Aliflanke la vetero ne estis tre festa, kaj nur malmultaj organizoj promenis en la vento, pluveto kaj malvarmo.
Ni tamen kolektiĝis hejme ĉe Marianne kaj Mario kaj festis la nacian tagon de Norvegio kun varma supo, kaj kun diversaj kukoj kaj aliaj bongustaĵoj. Ni esperu, ke venontjare nia ĉiujara tradicio daŭriĝos!

Vizito de Bård

La 4-an de aprilo 2016 vizitis nin nia eksklubano Bård Hekland. Laborante en Bergen pri internacia kunlaboro inter universitatoj, precipe kun la ekssovetaj landoj, li multe oficvojaĝas enlande kaj al foraj landoj. En Tromsø li tagmeze faris fakan prelegon, posttagmeze dediĉis du-tri horojn al ni, kaj vespere li forflugis al Trondhejmo. Hazarde, li ĵus revenis de dutaga restado en Tomsk, iama loĝurbo de Ljuba, Ati kaj Claude, kiuj nun povis aŭdi de tie novaĵojn. Bedaŭrinde, la tempo rapide flugis, sed ni esperas ke Bård revenos post ne tro longe, eble ankaŭ kun Kristine kaj la tri infanoj?

Jarkunveno

La 6-an de marto ni havis jarkunvenon. Ĉeestis ok membroj, kiuj aprobis kaj la jarraporton kaj la jarkalkulon, kaj reelektis la malnovan estraron. Ni diskutis ankaŭ pri planoj por la jaro, kaj decidis pli multe uzi nian paĝon en Facebook kaj havi inform-kampanjon pri kurso en la universitato aŭtune.
Kompreneble ne povis manki kukoj kaj aliaj bongustaĵoj kiujn ni manĝetis dum babilado kaj teumado.

Kunveno en februaro

Ilustraĵo de Miĥaelo ZichyLa 14-an de februaro ni kolektiĝis ĉe Marianne kaj Mario.
Mario prelegis pri grandioza, hungara teatraĵo de Imre Madách. “La tragedio de l`homo” estis finverkita en 1860 kaj la traduko al esperanto, farita de Kolomano Kalocsay, eldoniĝis en 1924.
Ĝi estas legebla en Esperanto kaj ankaŭ en pluraj aliaj lingvoj ĉi tie:
Hungara Elektronika Biblioteko
Krom tiu serioza temo, ni havis ankaŭ tempon por nur babiladi apud bongustaj manĝaĵoj.