Feeds:
Afiŝoj
Komentoj

Jarkunveno

La 12-an de marto nia klubo havis jarkunvenon. 11 personoj partoprenis, el ili 8 membroj. Kaj la jarkalkulo kaj la jarraporto estis traktitaj kaj aprobitaj kaj la malnova estraro estis reelektita. Ni parolis ankaŭ pri planoj por la jaro, kaj ni ŝatus partopreni kiel kutime la procesion de la 17-a de majo, kaj havi informbudon en la centro dum Internasjonal uke kaj Frivillighetens dag. Ni planas ankaŭ daŭrigi la prelegojn en la klubkunvenoj.
Krom la jarkunveno ni ankaŭ spektis la parton kiam Linda Eide intervjuas Ulf Lunde pri Esperanto en la nacia televid kanalo NRK en la programo Eides språksjov.

Advertisements

Dimanĉe la 29-an de januaro ni kolektiĝis ĉe Claude kaj Ljuba. Ljuba, kiel jam tradicie, denove pretigis bongustan tagmanĝon kaj kompreneble ne mankis aliaj dolĉaĵoj, kuketoj, deserto. Ni ĉiuj tre ĝojis renkonti denove gaston, ĉi-foje el Nederlando. Hans jam la trian fojon vizitis Tromsø, kaj ĉiam en januaro dum la festivalo “Norda Lumo”. Ĝi estas la plej fama festivalo en Tromsø kun multe da diversaj koncertoj. Inter niaj membroj estas pluraj, kiuj ludas instrumenton, do la babilado ofte temis pri diversaj orkestroj, koncertoj kaj muzikverkoj.
Du tagojn poste ni denove renkontiĝis dum koncerto de la Junulara Simfonia Orkestro de Tromsø, kiam kvin klubanoj muzikis sur scenejo en la orkestro kaj ses klubanoj aŭskultis la muzikon en la publiko.

La 10-an de decembro kolektiĝis nia klubo lastfoje en tiu-ĉi jaro. Nun Amelie invitis nin al sia loĝejo kaj ni estis entute ok membroj kiuj povis ĝui ŝian gastigemon kaj ŝiajn bongustajn frititajn pomojn, kiuj estis plenigitaj kun diversaj dolĉaĵoj kaj spicoj, laŭ germana kristnaskfesta tradicio.
Ĉi-foje Geir Arne prelegis pri la keĉua lingvo, kaj ĉefe pri ĝia ĉanka dialekto. Tio kompreneble estis por ni ĉiuj tute nekonata teritorio. Li montris ankaŭ kelkajn kantojn en tiu lingvo kaj rakontis pri similecoj inter la ĉanka kaj Esperanto.
Laŭ la tradicio, ni skribis kelkajn kristnaskajn salutkartojn al niaj malnovaj membroj kaj al aliaj amikoj kaj ni diskutis pri diversaj planoj por la venonta jaro.

lu-2La 19-an de novembro NEL organizis seminarion per skajpo. El nia klubo sep membroj kolektiĝis por sekvi la prelegon de Lu Wunsch-Rolshoven, kiu el Berlino parolis pri tio, kiel informi pri Esperanto publike. Poste Otto Prytz parolis pri la historio kaj defio de la ekzamensistemo en Norvegio.
Bonŝance la tekniko bone funkciis, kaj ni povis pasigi tiun sabatan posttagmezon kaj agrable kaj utile. Post la seminario ni ankoraŭ restis ĉirkaŭ la tablo manĝante bongustaĵojn kaj babilante pri diversaj temoj.

Kunveno en oktobro

toki-ponaLa 23-an de oktobro ni havis kunvenon kun rekorde multe da partoprenantoj. Ni estis 13 kiuj kolektiĝis ĉirkaŭ la tablo, kaj ni tre ĝojis pro tio, ke Geir Arne denove fariĝis tiom sana, ke li povas veni al la kunvenoj.

Ni havis multe da programeroj: Mario prelegis iom pri Toki pona, Geir Arne rakontis vortludojn kaj Claude legis longan raport-leteron de pola esperantisto, kiu vizitis Norvegion. Bedaŭrinde neniu el la klubo havis la okazon renkonti lin, ĉar dum la somero multaj estis forvojaĝintaj, sed lia letero estis tamen tre interesa.

En nia klubo estas nuntempe multaj muzikantoj, do ne estas strange, ke ĉifoje ni havis etan koncerton kiel fermo de la kunveno.

landstrykereLa 29-an de septembro nia klubo organizis komunan viziton al la urba teatro Hålogaland Teater kaj spektis tie teatraĵon Landstrykere, bazitan sur romano de la fama norvega verkisto Knut Hamsun. La vespero fariĝis tre sukcesa, ne nur pro la kvalito de la prezentado, sed ankaŭ pro tio, ke ni, kun niaj membroj kaj familianoj okupis ne malpli ol 12 seĝojn. Eble tio komuna vizito al la teatro povus fariĝi ia tradicio ĉiujara por nia klubo.

Dimanĉe, la 18-an de septembro ni havis nian unuan klubkunvenon dum la aŭtuno. Ni ne havis iun specialan temon, sed ĉiuj povis konatiĝi kun Anna, kiu estas interŝanĝ-lernanto el Francio, kaj pasigos tutan jaron en Tromsø. Ŝi parolas tre bone Esperante. Krom tio Claude parolis pri la franca eduka sistemo, kion la multaj ĉeestantoj interesiĝante aŭskultis.